پنجشنبه سوم خرداد 1397 -  2018/May/24 
در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام با شماره تلفن 22071891 تماس حاصل فرمایید.


ساعت کاری این سامانه از ساعت 7 الی 17 روزهای کاری می باشد.

 
   

آرشیو کارنامه آزمونهای پژوهشکده بیمه: