پنجشنبه سوم خرداد 1397 -  2018/May/24 
در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام با شماره تلفن 22071891 تماس حاصل فرمایید.


ساعت کاری این سامانه از ساعت 7 الی 17 روزهای کاری می باشد.

 
   اطلاعيه ثبت نام متقاضيان اخذ پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم

متقاضيان محترم پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم، در صورت دارا بودن شرايط ماده ۳ آيين نامه شماره ۹۲ شوراي عالي بيمه و نيز در اختيار داشتن مدارك و گواهينامه هاي معتبر زير، مي توانند جهت ثبت نام الكترونيكي و شركت در مصاحبه تخصصي كارگزاري مذكور، اقدام نمايند:
۱- داشتن حداقل مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۲- داشتن سابقه كار مفيد بيمه اي، حداقل ۲ سال براي دارندگان مدرك كارشناسي در رشته بيمه يا گرايش بيمه اي، يا حداقل ۵ سال براي دارندگان ساير مدارك كارشناسي (گواهي سابقه كار بايد توسط امور نمايندگان شركتهاي بيمه يا حسب مورد اداره كل نظارت بر صلاحيتهاي حرفه اي بيمه مركزي صادر گرديده باشد.)
۳- داشتن گواهينامه قبولي دوره آموزشي تخصصي و توجيهي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم.
۴- داشتن گواهينامه قبولي آزمون كتبي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم (آداب) يا بجاي آن، داشتن گواهي حداقل ۱۰ سال سابقه كار مفيد بيمه اي. (صادره از مراجع ذكر شده در بند ۲ فوق الذكر)
به منظور ثبت نام الكترونيكي و شركت در مصاحبه تخصصي حضوري كارگزاري رسمي بيمه مستقيم، متقاضي بايد اطلاعات، مدارك و گواهينامه هاي ۴ گانه مذكور را صرفاً در سامانه سنهاب بيمه مركزي ج.ا.ايران بارگذاري نمايد.
تذكر مهم : عدم بارگذاري هر يك از مستندات ۴ گانه مذكور، يا بارگذاري مستندات نامعتبريا ناخوانا توسط متقاضي، به منزله نداشتن شرايط آيين نامه شماره ۹۲ تلقي شده و مورد پذيرش بيمه مركزي قرار نخواهد گرفت.
جهت ثبت نام مصاحبه تخصصي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم و نيز بارگذاري مدارك و گواهينامه-هاي مذكور؛ اينجا https://sanhabsales.centinsur.ir/Applicants/BrkrAplStart.aspx را كليك نماييد.