پنجشنبه سوم اسفند 1396 -  2018/Feb/22 
در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام با شماره تلفن 22071891 تماس حاصل فرمایید.


ساعت کاری این سامانه از ساعت 7 الی 17 روزهای کاری می باشد.

 
   17 اسفند ماه آزمون فوق‌العاده نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی بیمه برگزار می‌شود

در پی درخواست شرکت های بیمه برای برگزاری آزمون فوق العاده نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه، این پژوهشکده با توافق بیمه مرکزی آزمون فوق‌ا‌لعاده نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی بیمه ( آداب) را در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه این آزمون در تاریخ 5 شنبه 17؍12؍96 از ساعت 9 الی 11 در شهر تهران برگزار می‌گردد. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند با رعایت زمانبندی اعلامی از تاریخ 2؍12؍96 لغایت 8؍12؍96 به سایت پژوهشکده بیمه قسمت سامانه آزمون مراجعه نمایند.
اطلاعيه ثبت نام متقاضيان اخذ پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم

متقاضيان محترم پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم، در صورت دارا بودن شرايط ماده ۳ آيين نامه شماره ۹۲ شوراي عالي بيمه و نيز در اختيار داشتن مدارك و گواهينامه هاي معتبر زير، مي توانند جهت ثبت نام الكترونيكي و شركت در مصاحبه تخصصي كارگزاري مذكور، اقدام نمايند:
۱- داشتن حداقل مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۲- داشتن سابقه كار مفيد بيمه اي، حداقل ۲ سال براي دارندگان مدرك كارشناسي در رشته بيمه يا گرايش بيمه اي، يا حداقل ۵ سال براي دارندگان ساير مدارك كارشناسي (گواهي سابقه كار بايد توسط امور نمايندگان شركتهاي بيمه يا حسب مورد اداره كل نظارت بر صلاحيتهاي حرفه اي بيمه مركزي صادر گرديده باشد.)
۳- داشتن گواهينامه قبولي دوره آموزشي تخصصي و توجيهي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم.
۴- داشتن گواهينامه قبولي آزمون كتبي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم (آداب) يا بجاي آن، داشتن گواهي حداقل ۱۰ سال سابقه كار مفيد بيمه اي. (صادره از مراجع ذكر شده در بند ۲ فوق الذكر)
به منظور ثبت نام الكترونيكي و شركت در مصاحبه تخصصي حضوري كارگزاري رسمي بيمه مستقيم، متقاضي بايد اطلاعات، مدارك و گواهينامه هاي ۴ گانه مذكور را صرفاً در سامانه سنهاب بيمه مركزي ج.ا.ايران بارگذاري نمايد.
تذكر مهم : عدم بارگذاري هر يك از مستندات ۴ گانه مذكور، يا بارگذاري مستندات نامعتبريا ناخوانا توسط متقاضي، به منزله نداشتن شرايط آيين نامه شماره ۹۲ تلقي شده و مورد پذيرش بيمه مركزي قرار نخواهد گرفت.
جهت ثبت نام مصاحبه تخصصي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم و نيز بارگذاري مدارك و گواهينامه-هاي مذكور؛ اينجا https://sanhabsales.centinsur.ir/Applicants/BrkrAplStart.aspx را كليك نماييد.