پنجشنبه پنجم مرداد 1396 -  2017/Jul/27 
در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام با شماره تلفن 22071891 تماس حاصل فرمایید.


ساعت کاری این سامانه از ساعت 7 الی 17 روزهای کاری می باشد.

 
   اطلاعیه شماره (4)
آزمون های مصوب شورایعالی بیمه

برنامه آزمون های ارزیابی خسارت بیمه، اکچوئر رسمی بیمه، کارگزاری بیمه اتکایی
نظر به هماهنگی بعمل آمده با بیمه مرکزی ج.ا.ایران، برنامه آزمون های ارزیابی خسارت بیمه، اکچوئر رسمی بیمه وکارگزاری بیمه اتکایی برای نیمه اول سال 1396 اعلام گردید. متقاضیان دریافت پروانه فعالیت ارزیابی خسارت بیمه می توانند برابر برنامه زمانبندی آزمون ها برای ثبت نام در یکی از رشته های بیمه ای(وسیله نقلیه موتوری زمینی- آتش سوزی و خطرات تبعی- مسئولیت- زیان های پولی- باربری،کشتی و هواپیما-درمان و حادثه- بیمه های زندگی وحوادث- مهندسی، صنایع و معادن- محصولات کشاورزی- آثار هنری ) اقدام نمایند. شایان ذکر است برنامه نیمه دوم سال 96 نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است متقاضیان فقط مجاز به انتخاب یکی از رشته های اصلی می باشند. متقاضیان می توانند با انتخاب یکی از رشته های فوق الذکر، همزمان در یک یا چند رشته فرعی از رشته اصلی مورد نظر برابر جدول زیر ثبت نام نمایند.
شایان ذکر است آزمون های ارزیابی خسارت بیمه در رشته های فرعی زیر برگزار خواهد شد:


اطلاعیه شماره (3)
آزمون های مصوب شورایعالی بیمه

تمدید مهلت های مقرر در ماده 17 آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه تا پایان شهریور ماه 1396
نظر به تمدید مهلت های مقرر در ماده 17 آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در جلسه مورخ 10؍02؍96 شورای عالی بیمه تا پایان شهریور ماه 1396، به اطلاع می رساند تمامی نمایندگان مشمول ماده 17 که در آزمون های سال گذشته موفق به اخذ امتیاز قبولی نشده اند می توانند برابر برنامه زمانبندی، در آزمون دانش و اطلاعات بیمه ای (آداب) شرکت نموده و در صورت قبولی در آزمون مذکور و دریافت گواهینامه آزمون، با هماهنگی شرکت بیمه مربوطه، نسبت به تمدید پروانه فعالیت خود اقدام نمایند.