چهارشنبه ششم ارديبهشت 1396 -  2017/Apr/26 
در صورت بروز مشکل در هنگام ثبت نام با شماره تلفن 22071891 تماس حاصل فرمایید.


ساعت کاری این سامانه از ساعت 7 الی 17 روزهای کاری می باشد.

 
   اطلاعيه شماره (1)
آزمونهای مصوب شورایعالی بیمه

پژوهشكده بيمه در راستای اجراي مصوبه شماره 39؍ه؍95 مورخ 10؍11؍1395 هيأت محترم عامل بيمه مركزي ج.ا.ایران درنظردارد آزمون‌هاي سنجش دانش و اطلاعات بیمه‌ای (سداب) را برگزار نماید. لذا از كليه متقاضيانی که تمایل به سنجش دانش و اطلاعات بیمه‌ای خود را دارند دعوت می‌شود جهت ثبت نام به آدرس http://www.irc.ac.ir مراجعه نمايند. شايان ذكر است از تاریخ برگزاری آزمون سداب، کلیه آزمونهای جامع بدو ورود نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی بیمه موضوع ماده 5 آئين نامه شماره 75 و ماده 3 آئين نامه شماره 92 مصوب شورايعالي بيمه در آزمون مذکور ادغام و متقاضیان نمایندگی و کارگزاری موظفند در آزمون مذکور که برابر برنامه زمانبندي پیوست برگزار خواهند شد شرکت نمایند در این خصوص نکات زیر یادآوری می‌گردد:.
- ثبت نام متقاضيان به منزله اعلام آمادگی برای سنجش دانش و اطلاعات بیمه‌ای بوده و قبولي در دوره آموزشی و آزمون کتبی حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. کما فی السابق اعطاي پروانه نمايندگي و كارگزاري مستقیم منوط به برخورداري از سایر شرايط مندرج در آئين نامه‌هاي مربوطه (75 و 92)، سياست‌ها و برنامه‌هاي بيمه مركزي و شرکت‌های بیمه خواهد بود.
- حدنصاب نمره قبولي آزمونها 60 از 100 مي باشد.
- این آزمون نمره منفی ندارد.
- پژوهشكده بيمه در پايان هر آزمون براي قبول‌شدگان در آزمونهاي كتبي و دوره‌هاي آموزشي گواهينامه صادر خواهد نمود. گواهينامه‌هاي صادره صرفاً مربوط به تعیین سطح دانش و اطلاعات بیمه‌ای متقاضیان بوده و تعهدي براي بيمه مركزي و شركتهاي بيمه در اعطاي پروانه فعاليت يا اشتغال به كار ايجاد نمي‌كند.
- اعتبار قبولي دوره‌هاي آموزشي کارگزاری يك سال و دوره‌هاي آموزشي نمایندگی بیمه دو سال می باشد.
- اعتبار قبولي در آزمونهاي كتبي (کارگزاری مستقیم و نمایندگی بیمه) 2 سال مي‌باشد.

فرایند برگزاری آزمون های نمایندگی و کارگزاری مستقیم

برنامه زمانبندی برگزاری آزمونها